Mastichové stromy ostrova Chios

Překlad článku: Mastichové stromy ostrova Chios. Web: travel-zone-greece.com. Autor: Maggie.

Historie

Během osmanské okupace se rozvíjela výsadba a produkce mastichových stromů. Před masakrem na ostrově Chios v roce 1822 byla produkce stabilní, ale po zničení se zastavila. Po roce 1832 bylo vydáno povolení k návratu domů pro vyhnané obyvatele Chiu. Po repatriaci vesničané opět zahájili pěstování a do roku 1840 se produkce zvýšila na úroveň před zničením.

Mastichové stromy ostrova Chios

Balkánská a první světová válka snížily produkci, což donutilo producenty mastichy přejít na alternativní zemědělské produkty, především tabák. Od roku 1929 zůstává produkce stabilní. Kvantitativní stabilita je do značné míry způsobena skutečností, že výnosy mastichy příliš nekolísají.

Existuje několik kategorií a klasifikací mastichy:

  • Pitta – placka z mastichové pryskyřice, která vzniká, když se mnoho kapek spojí v jednu
  • Velké slzy – masticha zavěšená na řezu jako slza
  • Malé slzy

Zbytky po čištění jsou drobné kousky připomínající prášek, které se často používají k destilaci pro aromatizaci alkoholických nápojů.

Mastichový strom

Strom masticha neboli lentišek – vědecký název: Pistacia Lentiscus var. Chia, je stálezelený keř vysoký 2-3 metry, který se vyvíjí velmi pomalu a plně vzrůstá až po 40-50 letech, přičemž v dospělosti dosahuje výšky až 5 metrů. Její životnost je více než 100 let, ale mastichu nemůže vytvořit dříve než v pátém nebo šestém roce svého života. Maximálního výnosu dosahuje po patnáctém roce.

Masticha (Pistacia lentiscus), nazývaná také „skinos„, roste ve středomořských zemích, avšak strom Pistacia Lentiscus Var. Chia je zvláštní odrůda, která roste pouze v jižní části ostrova Chios a nabízí vzácné slzy mastichy.

Masticha

Masticha se pěstuje od června do září. Před řízkováním a sběrem mastichy je třeba půdu pod ní vyčistit a srovnat do kruhu, aby se padající kapky mastichy daly snadno sbírat. Začátkem července nebo koncem června začnou pěstitelé čistit plochu pomocí lopatek, lopat a xistri, speciálního nástroje určeného k čištění. Následuje zametání plochy obvykle běžným koštětem nebo pomocí malých větví. Urovnání se provádí bílou hlínou rozprostřenou na zemi a stlačenou, dokud není rovná.

První řezy pak začnou na kmeni stromu a počet řezů je úměrný velikosti stromu. Příčný řez se běžně upřednostňuje z důvodu rychlejšího hojení. Po srážení pryskyřice se provede první odběr speciálním nástrojem zvaným timitiri. Celkem se každý mastichový strom seřízne 10 až 12krát během 5 až 6 týdnů. Druhý a poslední sběr se provádí stejným postupem pouze 15 až 20 dní po koagulaci. Sdružení pěstitelů mastichy na Chiosu shromažďuje celkovou produkci po dobu šesti měsíců.

masticha

Od roku 1997 je „Chios mastiha“ označována jako produkt s chráněným označením původu (PDO) a je zapsána v příslušném seznamu produktů Společenství s PDO.