Úspěšné vymýcení Helicobacter pylori pomocí volně prodejných přípravků

Sledovací studie 39 pacientů léčených 3 léky bez lékařského předpisu.

Překlad článku: Úspěšné vymýcení Helicobacter pylori pomocí volně prodejných přípravků, z webu: https://www.naturalmedicinejournal.com. Autor: Dr. Mark Liponis.

Co je h. pylori?

Přemnožení bakterie Helicobacter pylori v trávicím traktu přispívá ke vzniku žaludečních vředů, rakoviny žaludku a jedinečného lymfomu postihujícího střevní sliznici (lymfom slizniční lymfatické tkáně). S přerůstáním H. pylori jsou spojeny i mimostřevní potíže, jako jsou vyrážky, bolesti kloubů a autoimunitní trombocytopenie.

Co zabije Helicobacter pylori? Současná léčba k eradikaci H. pylori zahrnuje antibiotika, která přinášejí určité riziko nežádoucích účinků. Přírodní látky, jako je bismut, masticha a oreganový olej, mohou dosáhnout terapeutického cíle eradikace bez zbytečných rizik. Naše klinika provedla přehled karet pacientů, kteří se rozhodli vyzkoušet tuto trojici přírodních látek pro léčbu přerůstání H pylori. Výsledky ukazují, že tato kombinace je proveditelnou strategií pro mnoho pacientů, kteří se rozhodli neužívat antibiotika.

HP Helicobacter Pylori H. pylori
H. pylori

Úvod

Helicobacter pylori je běžným obyvatelem lidského gastrointestinálního traktu. Odhaduje se, že celosvětově je infikována až polovina populace, přičemž v mnoha endemických oblastech, zejména v rozvojových zemích, jsou postiženy více než tři čtvrtiny.1 Je také prokázáno, že H. pylori je primární příčinou žaludečních vředů a dlouhodobá infekce může vést k nekardiogenní rakovině žaludku.2 Přesto se vředy vyvinou u méně než 20 % infikovaných a rakovina žaludku u méně než 2 %.3

Paradoxně mohou některé kmeny H. pylori chránit lidi před vznikem rakoviny žaludku vznikající v kardii žaludku a zároveň zvyšovat pravděpodobnost vzniku rakoviny těla nebo antra žaludku.1 Kromě poruch trávení je s infekcí H. pylori spojováno stále více mimostřevních zdravotních problémů a orgánových dysfunkcí. Patří mezi ně různé kožní vyrážky a kloubní problémy,4 poruchy krve (např. autoimunitní trombocytopenie),5 záněty očí (uveitida),6 a další autoimunitní poruchy.7,8

Reinfekce po léčbě antibiotiky je možná, i když ne častá.9 Opakované podávání antibiotik, zejména kombinovaných antibiotik, které jsou nutné pro standardní léčbu H. pylori, má stále větší potenciál poškození, protože každé antibiotikum má svůj jedinečný potenciál nežádoucích účinků. Antibiotická terapie má také vliv na střevní mikroflóru, protože zvyšuje prevalenci bakterií rezistentních vůči antibiotikům a kvasinkové infekce. Navíc panuje všeobecná shoda, že omezení užívání antibiotik je zásadním opatřením v boji proti rostoucímu počtu bakteriálních infekcí rezistentních vůči antibiotikům na celém světě.10

Celkově lze říci, že léčba bez lékařského předpisu dává pacientům a lékařům další možnost, jak čelit infekci H. pylori, a její výhodou je, že pomáhá podporovat rovnováhu střevní flóry a zároveň má potenciálně méně vedlejších účinků než antibiotika.

Existuje několik přírodních látek, které jsou vhodnými kandidáty pro eradikaci přerůstání H. pylori. S ohledem na to jsme použili kombinaci bizmutu, oreganového oleje a mastichy. Tyto látky byly vybrány pro zařazení do protokolu na základě předchozích studií naznačujících účinnost proti H. pylori.

Bismut

Bismut je již součástí režimů schválených americkým Centrem pro kontrolu a prevenci nemocí, a to buď jako Pepto-Bismol (Procter & Gamble Co, Cincinnati, Ohio) v kombinaci s metronidazolem, tetracyklinem a antagonistou H2-receptorů, nebo jako citrát bismutu ranitidinu v kombinaci s klaritromycinem.11

Olej z oregana

Olej z oregana byl zařazen kvůli důkazům o účinnosti in vitro.12

Masticha

Masticha se tradičně používá v Řecku a Turecku jako lék na žaludeční příznaky a výzkum prokázal její antimikrobiální aktivitu proti H pylori.13,14

Metody

V období od listopadu 2008 do listopadu 2013 jsme analyzovali 1209 vzorků stolice pacientů pomocí techniky polymerázové řetězové reakce (PCR) se sondou DNA k detekci organismů H pylori (GI Effects® Comprehensive Stool Profile, Metametrix, Palm Harbor, Florida). Testování stolice metodou PCR není validováno jako jediné spolehlivé opatření při diagnostice H. pylori, přestože je přesné. K dispozici je jen málo studií, ačkoli jedna naznačuje vysokou specificitu (98,4 %) a dobrou senzitivitu (83,8 %) ve srovnání s gastroskopií.15 Jiná studie prokázala podobnou specificitu (92,3 %), ale horší senzitivitu (62,5 %) ve srovnání s histologií.16 Třetí prokázala 100% specificitu, ale pouze 42,6% senzitivitu ve srovnání s dechovým testem na močovinu.17

K identifikaci symptomatických kandidátů na naši nepředepsanou léčbu jsme použili testování PCR stolice. Příznaky zahrnovaly 1 nebo více z následujících příznaků:

Celkem 314 vzorků (26 %) bylo pozitivních na H. pylori. Z nich 39 pacientů bylo přístupných zkoušce nepředepsané léčby a dokončilo celý dvoutýdenní cyklus léčby. Tito dobrovolníci dali přednost léčbě bez předpisu, a to buď z obavy z účinků antibiotické léčby, nebo z důvodu nesnášenlivosti dříve schválených antibiotických režimů pro H. pylori.

Léčba helicobactera bez antibiotik dle studie

Naše léčba bez lékařského předpisu se skládala z následujících doplňků užívaných současně:

  • masticha
  • emulgovaný oreganový olej
  • Pepto-Bismol
  • Vital 10
  • Herbulk

Výsledky

Z 314 pacientů, u nichž byl test PCR stolice pozitivní na H. pylori, jich 39 pokračovalo v našem protokolu léčby bez předpisu a po léčbě byli testováni podruhé. Všech 39 pacientů absolvovalo dvoutýdenní léčbu zahrnující mastichu, oreganový olej a bismut.

Celkově lze říci, že léčba bez lékařského předpisu dává pacientům a lékařům další možnost, jak čelit infekci Helicobacter pylori, a její výhodou je, že pomáhá podporovat rovnováhu střevní flóry a má potenciálně méně nežádoucích účinků než antibiotika.

Od léčebného protokolu nebylo odstoupeno. Méně než 10 % (n=3) pacientů mělo menší křeče v břiše nebo zvýšenou plynatost. Žádný z nich neměl nesnesitelné příznaky, které by bránily dokončení protokolu. Opakované vyšetření stolice metodou PCR bylo provedeno mezi 2 týdny a 12 týdny po ukončení léčebného protokolu.

Testování 39 pacientů po léčbě ukázalo, že u 29 účastníků (74,3 %) došlo k negativnímu výsledku, což naznačuje úplnou biologickou eradikaci H. pylori. Vzhledem k tomu, že se nám nepodařilo získat údaje o typu nebo kmeni organismů H. pylori, není známo, které kmeny byly na náš režim nejcitlivější.

Čtyřem účastníkům, kteří na tuto léčbu nereagovali, byla následně předepsána standardní antibiotická léčba (lansoprazol, amoxicilin, klaritromycin nebo Prevpac). A znovu testováni. Dva z těchto čtyř pacientů se změnili na H. pylori negativní, zatímco dva zůstali H. pylori pozitivní, jak bylo testováno pomocí PCR, což naznačuje, že některé infekce H. pylori byly refrakterní jak na náš protokol bez předpisu, tak na přípravek Prevpac.

Šest účastníků, kteří nedosáhli výsledků při bylinné léčbě, odmítlo další léčbu a v průběhu studie byli ztraceni ze sledování. U všech úspěšně léčených pacientů došlo také ke zlepšení jejich přítomných příznaků dyspepsie nebo příznaků typu dráždivého tračníku.

Diskuse

Naše interní sledování pacientů ukazuje, že kombinované volně prodejné přípravky bez lékařského předpisu mohou mít významnou účinnost při eradikaci některých, ale ne všech H pylori z trávicího traktu. Zjistili jsme, že tento léčebný protokol je dobře snášen. Také pomáhá zmírnit běžné zažívací příznaky pálení žáhy, zažívací potíže, zácpu a nepravidelné střevní návyky. Při použití vysoce citlivé techniky PCR pro detekci H pylori naše výsledky prokazují významné snížení přítomnosti H pylori. Naše metody však nedokázaly odlišit přítomnost organismu od patologické infekce. Stejně tak jsme nebyli schopni určit, které kmeny H. pylori byly k našemu režimu citlivější. Je možné, že náš protokol mohl eradikovat komenzální kmeny H pylori stejně jako patologické. Přesto se tvrdí, že přínosy eradikace jasně převažují nad potenciálními přínosy chronické kolonizace.18

Diskuse

Naše interní sledování pacientů ukazuje, že kombinované volně prodejné přípravky bez lékařského předpisu mohou mít významnou účinnost při eradikaci některých, ale ne všech H. pylori z trávicího traktu. Zjistili jsme, že tento léčebný protokol je dobře snášen a také pomáhá zmírnit běžné zažívací příznaky pálení žáhy, zažívací potíže, zácpu a nepravidelné střevní návyky. Při použití vysoce citlivé techniky PCR pro detekci H. pylori naše výsledky prokazují významné snížení přítomnosti H. pylori. Naše metody však nedokázaly odlišit přítomnost organismu od patologické infekce. Stejně tak jsme nebyli schopni určit, které kmeny H. pylori byly k našemu režimu citlivější. Je možné, že náš protokol mohl eradikovat komenzální kmeny H. pylori stejně jako patologické. Přesto se tvrdí, že přínosy eradikace jasně převažují nad potenciálními přínosy chronické kolonizace.18

Závěr

Zjistili jsme, že dobře snášený „koktejl“ bez lékařského předpisu je účinný při zvrácení detekce H. pylori a zlepšení nespecifických zažívacích příznaků. Kombinovaná léčba bez předpisu, založená na volně prodejném protokolu, může být užitečná při eradikaci některých kmenů H. pylori. Další studie této léčby jsou opodstatněné.

Odkaz na původní studii: https://www.naturalmedicinejournal.com/journal/successful-eradication-helicobacter-pylori-over-counter-products